Què és efimer.org?

L’arxiu té la capacitat de crear, alhora, esdeveniment. La veritable producció cultural es troba en la conversa, no en el “producte” (Carles Guerra)

efimer.org és un treball d’indexació i patrimonialització de la creativitat efímera gironina i vol ser una contribució a la elaboració d’uns altres mapes gironins intangibles (però revivibles), fugint de la “pedra” i la “monumentalitat” que sovint hipoteca la personalitat de la ciutat.
La veu de la societat creativa informal és un agent igualment legitimat per a l’elaboració dels mapes de la ciutat. Avui, al món de la tecnosocietat globalitzada, reivindiquem la veu del ciutadà i la vie quotidiènne que es troba fora de l’”esfera pública”. Com els situacionistes, ens volem basar en el complex format per l’estètica, els sentiments, els costums i, contemporenizant el discurs, la tecnologia com a eina per elaborar “operacions culturals”. Seguint les premisses d’Henri Lefevbre, proposem una noció dinàmica de l’espai com a forma de coneixement i acció relacionats, aquests, amb les noves formes d’habitar i viure les ciutats.
La primera versió d’aquest mapa es va realitzar en el marc del projecte Ænvers Giorna_Mapes Intangibles, un projecte expositiu produït per Bòlit. Centre d’Art Contemporani, Girona. En aquella ocasió, el treball de recerca es va realitzar durant un mes per part de Maia Kanaan i Olga Taravilla, el lloc web fou dissenyat per Dani Garcia Fornells amb el suport tecnològic de DDM Visuals. Recollim en aquest post els seus plantejaments per la recerca: “El treball proposat pels Mapes Efímers és la recerca de tots aquells col·lectius -formals i informals- que “practiquen la creativitat efímera” a l’espai públic de Girona. Per tant, el nostre interès d’estudi seran les produccions artístiques efímeres que d’han dut a terme a la ciutat de Girona des de l’entrada al segle XXI. Les produccions artístiques com a fixació de la creativitat poden ser agrupades en 4 grans apartats: Produccions audiovisuals i multimèdia, Produccions escèniques, Produccions literàries, Produccions de les arts plàstiques. Tenint present que en molts casos els límits d’aquests grups es trenquen per donar lloc a nombroses combinacions possibles entre elles. Només ens serveix de fil conductor per arribar al “gran objecte de desig” que és la creativitat. Recuperar totes aquelles activitats que han realitzat els col·lectius i documentar-les amb fotografies, vídeos, text, document sonor”.
La primera versió del mapa es presentà el 10 de maig de 2012, coincidint amb la inauguració de l’exposició Mapes Intangibles. El mes de setembre del mateix any es va publicar la primera actualització el lloc web i durant la tardor de 2013 es publica la segona actualització d’un projecte que ja es troba desvinculat de l’inicial i que ambiciona desenvolupar-se en altres indrets.
Si vols participar o fer-nos qualsevol comentari ens pots trobar a mapesefimers@gmail.com